สถาบันสอนภาษาจีนมู่หลาน

OPEN HOURS

พ-ศ 16.30-18.00 น./ส-อา 09.30-18.00 น หยุด จ-อ

SHOP LOCATION

Zone 1 ห้อง A306

MORE INFORMATION

Fanpage: โรงเรียนสอนภาษามู่หลาน บางแค Mulan Bangkhae

โรงเรียนสอนภาษามู่หลาน เป็นโรงเรียนที่เรียนจากการอ่านคัมภีร์พร้อมฝึกการอ่าน มีทั้งการฝึกฟัง พูด อ่านและเขียนแบบสนุกสนานทำให้เด็กๆ มีความสุขในการเรียนรู้และจดจำ ด้วยหลักสูตร Hi-Speed โดยมีอุปกรณ์สื่อการสอนที่ทันสมัยทั้งชุดอักษรตัวย่อและตัวเต็ม