FOOD LAND

OPEN HOURS

24 Hours

SHOP LOCATION

Building B - Floor 1, Room B101

THINK OF FOOD: THINK OF FOODLAND
ซุปเปอร์มาร์เก็ต 24 ชั่วโมง ให้บริการสินค้าอาหารสดและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้า ด้วยราคามาตราฐานยุติธรรม ให้ความสำคัญในเรื่องของความสะอาดและความสดใหม่ของอาหารเป็นประการสำคัญ