Tuna Pie ทูน่าพายใหม่

07.07.57
ทูน่าพายใหม่!! 
พายกรอบสูตรพิเศษอร่อยกับเนื้อทูน่าเต็มๆ คำ ราคา 29 บาท
พิเศษ 
- อร่อยเป็นคู่กับชามะนาวขนาดกลาง เพียง 65 บาท
- อร่อยเป็นคู่กับโฟรเซ่นขนาดเล็ก เพียง 59 บาท