โปรโมชั่น “ซื้อ 1 แถม 1 ฟรี ”

17.03.2018
โปรโมชั่น “ซื้อ 1 แถม 1 ฟรี ” (เฉพาะวันจันทร์และวันอังคาร เวลา 11.00-16.00 น.)
ระยะเวลา วันที่ 19-20 และ 26-27 มีนาคม 2561 , 2-3 และ 9-10 เมษายน 2561
เงื่อนไขโปรโมชั่นและวิธีการลงทะเบียนรับคูปองโปรโมชั่น

1 ลงทะเบียนรับคูปองโปรโมชั่น ซื้อ 1 แถม 1 ได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์ เฉพาะวันจันทร์และวันอังคาร เวลา 11.00-16.00 น.

2 การใช้คูปองโปรโมชั่น ซื้อ 1 แถม 1 สามารถใช้ได้เฉพาะวันจันทร์และวันอังคารเท่านั้น ตั้งแต่เวลา 11.00-16.00 น. ภายในวันที่ 19-20 และ 26-27 มีนาคม 2561 , 2-3 และ 9-10 เมษายน 2561

3 สิทธิ์การรับคูปองได้ 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น

4 โปรโมชั่นซื้อ 1 แถม 1 สิทธิ์มีจำนวนจำกัด กำหนดสิทธิ์สำหรับร้านอาหารและเครื่องดื่มจำนวน 50 สิทธิ์/กิจกรรม และร้านค้าบริการกำหนดสิทธิ์ 30 สิทธิ์/กิจกรรม เท่านั้น

5 คูปองโปรโมชั่นใช้ได้ถึงวันที่ 10 เมษายน 2561

6 คูปองโปรโมชั่นใช้ได้ 1 คูปองต่อ 1 ใบเสร็จ

7 คูปองโปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับชุดโปรโมชั่น, คูปองส่วนลด และรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้

8 คูปองโปรโมชั่นสามารถใช้สิทธิ์กับร้านที่ร่วมรายการเท่านั้น

9 เงื่อนไขโปรโมชั่นเป็นไปตามที่ทางศูนย์การค้าฯกำหนดเท่านั้น ศูนย์การค้าฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า