Boots ฉลอง 18 ปี ซื้อ 1 แถม 1 ฟรี

08.09.2015
โปรโมชัน Boots ซื้อ 1 แถม 1 ฟรี ฉลองครบรอบ 18 ปี พิเศษ สะสมสติ๊กเกอร์แลกรับจี้คริสตัล ที่ร้านบูทส์ทุกสาขาทั่วประเทศ
ระยะเวลาโปรโมชัน วันนี้ - 30 กันยายน นี้ เท่านั้น